ÍNDEX D’IMPACTE 2008

5 novembre 2009 Posted by Xavier Jiménez González

La passada setmana varen sortir publicats els índexs d’impacte de les revistes espanyoles de Ciències Socials i de Ciències Jurídiques, recollits als índexs bibliomètrics d’IN-RECS (ciències socials) i d’IN-RECJ (ciències jurídiques) de l’any 2008. Aquests índexs d’impacte ens ofereixen una completa informació estadística, que recull entre d’altres, les següents dades:

  • Conèixer l’impacte científic d’una revista, la seva evolució i la comparació amb la resta de publicacions de cada respectiva especialitat.
  • Conèixer les publicacions que citen a qualque revista, i quines són les citades per ella mateixa.
  • Conèixer els articles i les institucions més citades, així com la quantitat de citacions que han rebut tant des d’altres publicacions com d’elles mateixes.

Per a més informació, consulteu els links:

http://ec3.ugr.es/in-recs/ (IN-RECS).

http://ec3.ugr.es/in-recj/ (IN-RECJ).

Comments are closed.